Światowy Dzień Świadomości Dostępności

Dostępność cyfrowa staje się coraz ważniejsza dla osób z niepełnosprawnościami, a Globalny Dzień Dostępności (GAAD) jest idealnym momentem, aby zwrócić na to uwagę. W tym roku z okazji GAAD organizowane jest wydarzenie poświęcone dostępności cyfrowej, które skupi się na edukacji i podnoszeniu świadomości w tym zakresie. Wszyscy uczestnicy wydarzenia będą mieli szansę zdobyć nową wiedzę i umiejętności, które pomogą im tworzyć bardziej dostępne cyfrowe produkty i usługi. Będzie to także doskonała