Spring Agora 2020 ONLINE

Ve Středisku Teiresiás Masarykovy univerzity už šestým rokem pořádáme Agoru – konferenci o asistivních a informačních a komunikačních technologiích pro lidi se zrakovým postižením.