Jak tworzyć teksty alternatywne

Szkolenie dotyczyć będzie tworzenia tekstów alternatywnych. Zakres teoretyczny oraz praktyczny