Hur bygger vi en mer tillgänglig och inkluderande framtid med hjälp av teknik?

Vägen till inkludering och mångfald är att skapa en arbetsplats och en organisation som är tillgänglig för alla personer, oavsett funktionsvariationer. Det finns inga gränser för vad personer kan uppnå när rätt teknik sätts i deras händer. Under denna timme kommer vi dela med er: – Varför är tillgänglighet och inkludering viktigt? Hur jobbar Microsoft med tillgänglighetsfrågor? Vad finns det för digitala hjälpmedel? – Några enkla steg som varje organisation kan ta